Dyrektor Departamentu Kontrolingu

Miejsce pracy: Warszawa

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Udział w opracowywaniu i monitorowaniu realizacji strategii finansowej

Opracowywanie krótko- i długoterminowych planów finansowych

Monitorowanie i kontrola wyników w toku roku budżetowego

Monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Banku

Organizowanie systemu informacji zarządczej, odpowiedzialność za utrzymanie i merytoryczny nadzór nad dostępem oraz wykorzystaniem informacji z hurtowni danych, zarządzanie jakością przetwarzanych danych

Badanie efektywności działania banku w obszarze biznesowym oraz opracowywanie systemowych rozwiązań w zakresie zasad i mechanizmów oceny efektywności segmentów i pionów biznesowych

Opracowywanie analiz efektywności i rentowności poszczególnych placówek banku, kanałów dystrybucji, segmentów klientów

Udział w projektach restrukturyzacyjnych i reorganizacyjnych

Opracowywanie sprawozdań zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej, odpowiedzialność za sprawozdawczość, raportowanie i relacje z instytucjami nadzoru bankowego

Zarządzanie zespołem

PRACODAWCA OFERUJE:

Pozycję strategiczną: B-2, z ekspozycją na Zarządy Spółki i Grupy Kapitałowej w branży finansowej

Możliwość wdrażania nowych rozwiązań, inicjatyw

Realny wpływ na rozwój biznesu i podległego obszaru

Udział w transformacji spółki

INFORMACJE DODATKOWE:

Rekrutacja poufna

Prosimy o przesyłanie CV wyłącznie w języku polskim

APLIKUJ JEŚLI:

Posiadasz wykształcenie wyższe kierunkowe

Masz doświadczenie w sektorze finansowym, min. 5 lat (bankowość, ubezpieczenia) – wymaganie kluczowe

Zarządzasz zespołem kontrolingowym minimum 3-lata

Posiadasz praktykę w zarządzaniu procesami: planowania finansowego, sprawozdawczości, analizy finansowej i biznesowej, zarządzania kosztami oraz utrzymania jakości i higieny bazy danych

Masz doświadczenie we współpracy z KNF oraz innymi organami rynku finansowego i partnerami finansowymi

Dobrze realizujesz się w roli partnera biznesowego, doradcy Zarządu i kadry managerskiej, budujesz efektywne relacje z różnymi interesariuszami wspierając ich w codziennym rozwoju biznesu

Masz wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, wyciągania wniosków i prezentowania rozwiązań na poziomie zarządczym

Jesteś liderem, który pracuje z członkami podległych zespołów, buduje ich zaangażowanie oraz dba o ich rozwój

Lubisz wykazywać się pro-aktywnością, inicjatywą, orientacją na budowanie rozwiązań i doskonalenie procesów

Rekrutację prowadzi Katarzyna Fijałkowska, dla naszego Klienta z segmentu bankowego.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


Podziel się ze znajomymi:

The talent is in the choices.

ROBERT DE NIRO

Luck is what happens
when preparation meets opportunity.

ANONYMUS

Nothing is impossible,
the word itself says “I am possible”.

AUDREY HEPBURN

Nothing is particularly hard
if you divide it into small jobs.

HENRY FORD

Choose a job you love
and you will never
have to work a day of your life.

CONFUCIUS

Whether you think you can,
or you think you can’t – you are right.

HENRY FORD