Dyrektor ds. Procesów i Systemów Informacji Zarządczej

Miejsce pracy: Warszawa

Naszym Klientem jest znana i stabilna instytucja finansowa.

OPIS ROLI

Aktywny udział w identyfikacji głównych wyzwań w obszarze relacji z Klientem

Udział w budowaniu strategii zarządzania procesowego, road maps głównych inicjatyw oraz ich wdrożeń

Odpowiedzialność za prowadzone analizy procesowe i rekomendowanie zmian na ich podstawie

Wdrażanie praktyk zarządzania procesami, promocja kultury ciągłego doskonalenia, lean management

Utrzymanie i rozwój raportowania dla obszaru Relacji z Klientem

Odpowiedzialność za pomiary wydajności oraz współpraca przy planowaniu zasobów na potrzeby Operacji i Obsługi Klienta

Identyfikacja i zarządzanie wdrażaniem projektów automatyzacji i robotyzacji procesów (z wykorzystaniem RPA)

Ścisła współpraca z wewnętrznymi partnerami biznesowymi (m.in. działami Operacji i Obsługi Klienta, IT i hurtownią danych oraz z działem Kontrolingu)

Zarządzanie 20-osobowym zespołem ekspertów

Raportowanie do Członka Zarządu

OCZEKIWANIA PRACODAWCY

Minimum 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w branży finansowej

3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ekspertów

Zdolności analityczne, pasja w kierunku pracy z danymi, wyciągania wniosków oraz budowania rekomendacji

Praktyka w sprawnej identyfikacji potrzeb biznesowych, we wdrażaniu usprawnień procesowych

Doświadczenie w zarzadzaniu złożonymi projektami z wieloma interesariuszami

Zdolności przywódcze, umiejętność współpracy z ludźmi, skuteczna komunikacja

Swoboda w definiowaniu oraz priorytetyzacji celów i dbałość o ich skuteczną realizację

Proaktywna postawa, inicjatywa, samodzielność, odpowiedzialność, sumienność

Silne umiejętności rozwiązywania problemów i wypracowywania rozwiązań cross zespołowych

Płynna komunikacja w języku angielskim

OFERTA PRACODAWCY

Zadaniowy czas pracy i możliwość pracy w systemie hybrydowym

Udział w inicjatywach rozwojowych – możliwość poznawania na bieżąco zmieniającej się rzeczywistości

Wirtualny asystent do załatwiania spraw osobistych, wymagających czasu

Kafeteryjny system motywacyjny, opieka medyczna, wsparcie psychologa, sekcje sportowe, ubezpieczenie grupowe

Bonus roczny

Rekrutację prowadzi Katarzyna Fijałkowska.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


Podziel się ze znajomymi:

The talent is in the choices.

ROBERT DE NIRO

Luck is what happens
when preparation meets opportunity.

ANONYMUS

Nothing is impossible,
the word itself says “I am possible”.

AUDREY HEPBURN

Nothing is particularly hard
if you divide it into small jobs.

HENRY FORD

Choose a job you love
and you will never
have to work a day of your life.

CONFUCIUS

Whether you think you can,
or you think you can’t – you are right.

HENRY FORD