Dyrektor Kontrolingu Operacyjnego

Naszym klientem jest dynamicznie rozwijająca się firma z branży usługowej, która obecna jest od wielu lat na polskim rynku, jako jeden z liderów swojej kategorii.

Miejsce pracy: Warszawa

GŁÓWNE OBSZARY ODPOWIEDZIALNOŚCI

Udział w tworzeniu strategii i planów finansowych oraz budżetów

Weryfikacja odchyleń rzeczywistej sprzedaży i kosztów od planów

Sporządzanie analiz i raportów zyskowności, wykorzystania budżetu, prezentacja wyników finansowych na wewnętrzne potrzeby Dyrektorów Sprzedaży i Zarządu

Przygotowywanie analiz projektowych dotyczących nowych inicjatyw biznesowych

Tworzenie narzędzi i modeli dla celów bieżącego i długoterminowego kontrolingu finansowego

Przygotowywanie analiz operacyjnych i prezentacji ad hoc

Udział w procesie optymalizacji kosztów w grupie

Ścisła współpraca z Dyrektorami Sprzedaży, współpraca z Działem Księgowym i innymi komórkami w grupy

Zarządzanie kilkuosobowym zespołem kontrolingu i raportowania

WYMAGANIA

Wykształcenie wyższe kierunkowe

Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów, w tym 3-letnie na podobnym stanowisku

Doświadczenie w planowaniu finansowym, sprawozdawczości, analizie ekonomiczno-finansowej, budżetowaniu oraz zarządzaniu kosztami

Znajomość zasad kontrolingu i zarządzania płynnością finansową

Ugruntowana wiedza z rachunkowości finansowej i zarządczej

Zaawansowana znajomość systemów finansowo-księgowych oraz MS Excel, hurtowni danych

Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, wyciągania wniosków i prezentowania rozwiązań na poziomie zarządczym

Wysoka świadomość biznesowa i umiejętność budowania efektywnych relacji, skuteczność managerska

Umiejętność zarządzania zespołem analityków, budowania zaangażowania

Pro-aktywność, dokładność, skrupulatność i systematyczność, dobra organizacja pracy

NASZ KLIENT OFERUJE

Dużą samodzielność i możliwość realnego wpływu na wyniki firmy

Możliwość rozwoju zawodowego

Samochód firmowy i pakiet managerski

Konkurencyjne wynagrodzenie i stabilność zatrudnienia

Rekrutację prowadzi Michał Padalewski.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


Podziel się ze znajomymi:

The talent is in the choices.

ROBERT DE NIRO

Luck is what happens
when preparation meets opportunity.

ANONYMUS

Nothing is impossible,
the word itself says “I am possible”.

AUDREY HEPBURN

Nothing is particularly hard
if you divide it into small jobs.

HENRY FORD

Choose a job you love
and you will never
have to work a day of your life.

CONFUCIUS

Whether you think you can,
or you think you can’t – you are right.

HENRY FORD